Om oss

Ayurveda- Akademin

Ayurveda-Akademin är ett kombinerat utbildnings- och hälsocenter där vi kan erbjuda ayurvedisk hälsorådgivning och behandling. Vi har flyttat från Helenelund och finns nu på Artemisgatan 43. 115 42 Stockholm, T-bana Ropsten. Vi erbjuder ett flertal utbildningar och kurser. Vi har utbildat många Hälsorådgivare och Terapeuter i Skandinavien och internationellt.

Vi erbjuder nu konsultationer med individuella råd om kost och livsstil utifrån pulsläsning och ayurvedisk massage kan du få hos våra samarbetspartners.

Panchakarma behandling kan återupptas när vi hittar lämpliga lokaler.

Vi samarbetar med  ayurvediska läkarna; Dr. Vinay Vora, Dr Swetal Vora och Dr Jinal Vora. Vi har också ett nära samarbete med Veda Lila i Stockholm.

Bidrag till stödverksamhet i Indien

Tillsammans med Dr. Vinay Vora bedriver vi sedan en stödverksamhet i Indien.

Vi har gjort flera resor till Indien för att göra konsultationer gratis på två olika skolor i Ahmedabad samt på två läkarmottagningar.Vi har också samlat in medel under 20 år, från bland annat ayurvediska produkter. Det gäller en specialolja samt en specialkräm, där pengarna oavkortat gått till en skola för dövstumma, rent vatten till fattiga samt vård av djur. Pengar har även gått till skolmaterial för en ”Road Side School”. Vår medarbetare och vän i Indien, Dr. Vinay Vora, vägleder verksamheten.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen med en förebyggande och friskvårdande inriktning. Vi ser med stort intresse till människans själ och dess kärleksfulla samverkan med hela livet.

Vår filosofi

Vår filosofi är att hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdom, att vi människor kan utveckla vår hälsa och använda mer av våra inneboende möjligheter. När vi utvecklar vår hälsa och vårt medvetande får vi ökad energi, reducerad stressnivå, utnyttjar mer av vår mentala kapacitet, får nya insikter samt upplever ett allmänt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Vi på Ayurveda-Akademin vill hjälpa dig på din väg mot din optimala hälsa. För att åstadkomma detta tar vi hjälp av metoder från det tidlösa ayurvediska systemet och från yogafilosofin. Vi har erfarenhet av dessa metoder sedan 70-talet.

Varje människa är unik och därför behövs en individuell behandling. Vi lägger stor vikt vid tex kost, livsstil, rening/ utrensning, motion/yoga, tankar/känslor och rätt andning . Vi belyser också människans relation till sin nästa och universum som en levande helhet.

Hälsa bygger på ett harmoniskt samspel med hela livet, och inte endast vissa delar. Vi påverkas olika hög grad av hur vi får andra att må, som det vi gör med vår egen kropp och medvetandel

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå